Inzercia

Ako správne podať občiansky (riadkový) inzerát:
Riadkovú inzerciu je možné podať troma spôsobmi:

1. Osobne v Humennom – v papiernictve Primka pri kvetinárstve Leny, oproti Tatrabanke

2. Osobne v redakcii, Štefánikova 18, Humenné (budova Chemkostavu)

– tel.: 0905377863

2. Osobne v redakcii, Športová 29, Michalovce (Zimný štadión)

  • tel.: 0905903366

3. Mailom na redakcia@podvihorlatskenoviny.sk

Ak ste sa rozhodli pre podanie mailom, napíšte znenie inzercie a počet opakovaní, odošlite, my vám následne objednávku potvrdíme. Po uhradení príslušnej sumy a odoslaní potvrdenia bude váš občiansky inzerát uverejnený.

* Konečnú sumu uhraďte poštovou poukážkou na adresu redakcie alebo prostredníctvom internet bankingu:
IBAN: SK46 1111 0000 0013 2381 9007
* V prípade nejasností nás kontaktujte na tel. čísle 0905 377 863 alebo 0905 903 366 .

Cena plošnej inzercie sa odvíja od rozmeru inzerátu a počtu opakovaní. 


Šírka inzerátov môže byť: 48 mm, 100 mm, 152 mm alebo 204 mm – výška max. 274 mm. Bližšie podmienky inzerovania je vhodné konzultovať telefonicky na:

0905 377 863 alebo 0905 903 366.

Inzerciu redakcia prijíma v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod. 

Redakčná uzávierka plošnej a riadkovej inzercie je v piatok o 11:00 hod..

Za obsah inzercie redakcia nezodpovedá.

Nevyžiadané podklady redakcia nevracia.

Cenník riadkovej inzercie Podvihorlatských novín

Cenník plošnej inzercie Podvihorlatských novín